Tag: gecelik repo

Reponun Mevduat Hesabından Farkı Nedir?

Repo ve mevduat hesabı genellikle yatırımcılar tarafından birbiri ile sıklıkla karıştırılan iki yatırım terimidir. Repo anlam olarak; bankalarca yapılan, belli bir faiz oranıyla ve belli bir süre sonra geri satın alınmak güvencesiyle bono, tahvil ve benzeri değerli kâğıt satma işlemi iken; mevduat hesabı ise yatırımın büyüklüğü, vadesi ve o dönemde oluşan piyasa koşullarına göre belirlenen bir oranda faiz kazandıran bir hesap çeşididir. Tanımdan da anlaşılabileceği gibi repo ile mevduat hesabı
devamı...

Repo Nedir? Repo Türleri

Bireysel ya da kurumsal olmaları fark etmeksizin iki yatırımcıdan biri diğerine sabit getirili ve kısa vadeli bir menkul kıymeti satışının gerçekleştiği, fakat önceden belirtildiği üzre gelecek bir tarihte söz konusu menkul kıymetin tekrar satıcı tarafından satın alınacağının belirtildiği sözleşmelere “repurchase agreement” anlamına gelen “geri satın alma sözleşmesi” yani Repo denilmektedir. Geri alma taahhüdü ile yapılan satım işlemi şeklinde özetlenebilecek Repo işlemlerinde alım satım işlemi gören menkul kıymetler  devlet tahvilleri, banka
devamı...

Ödüllü Lisanslı Forex Aracı Kurumu; GCM Forex Reklam