Bankacılık tarafından kullanılan ve bir finansman yöntemi olan repo, kısa vadeli getiri hedefleyen yatırımcılar tarafından sık kullanılan bir işlemdir. Bankalar açısından da önemli bir kısa vadeli fon toplama yöntemidir.

İngilizceden Türkçeye giren repo terimi “Repurchase Agreement” kelimelerinin kısaltmasından oluşur. Geri alım sözleşmesi, geri satın alım sözleşmesi, yeniden satın alım sözleşmesi gibi Türkçe kullanımları mevcuttur fakat halk arasında yaygın kullanımı “repo”dur.

Repo, bankaların yatırımcılara sabit getirili belirli bir menkul kıymeti belirli bir süre sonra önceden belirlenmiş şartlar üzerinden geri alma taahhüdünde bulunarak satma işlemine denir. Menkul kıymeti geri satmak üzere alan taraf da reverse (ters) repo yapmış olur.

Bankalar, yatırımcılar ihtiyaca göre reponun vadesini düzenlemektedirler. Repoya konu olan menkulün vadesi mesela 3 ay da olsa yatırımcı 3 günlük işlem yapmak istediğinde ilgili menkul kıymetin 3 günlük faizinden faydalanabilmektedir.

Repo nasıl yapılır?

Uzun vadeli yatırımı düşünmeyen yatırımcılar, yatırımlarından kısa vadeli faiz geliri elde etmek istediğinde genellikle repo işlemini tercih etmektedirler. Mevduata göre daha esnek olması seçenekısa vaeli yatırımlarla gelir elde etmek Yatırımlarından kısa vadeli olarak bankaya ve ya bir aracı kurumun Uygulamada, menkul kıymetler, müşteriye teslim edilmeyip, TCMB’de bloke hesaplarda ya da İMKB Takas Ve Saklama A.Ş.’de depo edilmektedir. Hazine bonosu veya devlet tahvilinin teslimi yerine, bir makbuz düzenlenir. Müşteri repo vadesi dolduğunda makbuzu edip, tutar kendisine nakden ödenir. Repo işlemi yapılırken vade sonundaki fiyatın saptanması için iki yöntem uygulanabilir:

1.Bugünkü satış fiyatına repo vadesine kadar faizin eklenmesiyle,
2.Günün koşulları dikkate alınarak, repo vadesinde hazine bonosunun fiyatının tahmini yapılarak.