Repo Nedir? Repo Türleri

Bireysel ya da kurumsal olmaları fark etmeksizin iki yatırımcıdan biri diğerine sabit getirili ve kısa vadeli bir menkul kıymeti satışının gerçekleştiği , fakat önceden belirtildiği üzre gelecek bir tarihte söz konusu menkul kıymetin tekrar satıcı tarafından satın alınacağının belirtildiği sözleşmelere “repurchase agreement” anlamına gelen “ geri satın alma sözleşmesi” yani Repo denilmektedir.

Geri alma taahhüdü ile yapılan satım işlemi şeklinde özetlenebilecek Repo işlemlerinde alım satım işlemi gören menkul kıymetler  devlet tahvilleri, banka bonoları, hazine bonoları, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Toplu Konut İdaresince ihraç edilen borçlanma senetleri ile piyasada ya da borsada işlem gören VDMK dışındaki diğer borçlanma senetlerini kapsamaktadır. Ayrıca repo işlemleri esnasında söz konusu menkul kıymetin alımı veya satımı gerekleştiğinde  söz konusu menkul kıymet yatırımcıya verilmemektedir. Bunun yerine söz konusu menkul kıymeti ki bu genellikle hazine bonusu olmaktadır. Bu sebeple TBMM  ya da IMKB Takas ve Saklama kurumlarında yönetmelik doğrultusunda muhafaza edilmektedir. Sözleşmede belirtilen süreç ya da başka bir deyişle Repo vadesi dolduğunda , alıcı olan tarafa makbuz ile birlikte nakit olarak ödeme yapılır. Bu ödeme iki farklı yöntem ile hesaplanmaktadır; Birincisi, söz konusu menkul değerin bu gün ki fiyatı üzerinden repo vadesi dolana kadar ki süreç için faiz eklenmek suretiyle hesaplanır. Diğer hesaplama yöntemi ise bu günkü piyasa koşulları, söz konusu menkul kıymetin değerini etkileyecek olası gündem gelişmeleri vs. göz önünde bulundurularak, söz konusu menkul kıymetin değeri tahmin edilerek repo vadesi üzerinden hesaplanarak elde edilir.

1980’li yılların son çeyreğinden bu yana finansal bir yatırım aracı olan Repo ekseriyetle kısa vadeli yatırımlar için uygundur.

Repo Türleri

*Düz Repo : Bir gerçek ya da tüzel kişi ,bir başka gerçek ya da tüzel kişiden menkul kıymet alıyor ve alım işleminden önce belirlenen süre sonunda ,  belirlenen bedelden menkul kıymet ilk sahibi tarafından geri satın alınıyorsa bu yapılan işlemin Düz Repo olduğunu gösterir.

*Ters Repo : Burada menkul kıymeti satın alan tarafın amacı vade sonunda menkul kıymeti geri satmaktır.

Fiktif Repo : 2 durumu kapsamaktadır;

a) Tek bir menkul kıymetin birden fazla alıcıya birden fazla işlem yapılarak satılması sonucu meydana gelir. Bu açığa satış durumunda menkul kıymeti alanlardan sadece bir tanesinin işlemi gerçek, diğerlerinin ise hayali kabul edilir.

b) Menkul kıymetin satışını yapan tarafın portföyünde bulunmasına rağmen işlem gerçekleştirilemez ise el değiştiren şey menkul kıymet değil onu temsil eden dekont veya makbuzdur.

*Sürekli Repo: Sözleşmede belirtilen vade sona erdiğinde repo vadesi otomatik olarak yenilenir. Özellikle gecelik repolarda ve kısa vadeli repolarda rastlanılan bu durum da herhangi bir tarafın ihbarı söz konusu değildir.

*Döviz Swapı Repolar: Uluslararası para birimleri yani dövizler ile yapılan repolardır.

*Vadeye Kadar Repo: Sözleşmede belirtilen vadenin sona ereceği tarih aynı zamanda repo faizinin ödeneceği tarihtir.

* Gecelik Repo: Valör tarihi ilk gündür, en son takas yani nikci ise hemen ertesi gün gerçekleşir.

*Açık Repo: Vadesi belirlenmemiş repolardır.

* Esnek Repo: Alıcı olan tarafın yani para yatıran yatırımcının  repo sözleşmesinde yer alan tarih ve koşullar çerçevesinde geri alabilme hakkı karşılığında , belli faiz oranı üzerinden ödeme yapacağı konusunda esneklik ayrıcalığı tanıyan işlemdir.

Repo kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Repo nedir? Avantajları nelerdir? Nasıl Repo Yapılır?

repo-nedirBankacılık tarafından kullanılan ve bir finansman yöntemi olan repo, kısa vadeli getiri hedefleyen yatırımcılar tarafından sık kullanılan bir işlemdir. Bankalar açısından da önemli bir kısa vadeli fon toplama yöntemidir.

İngilizceden Türkçeye giren repo terimi “Repurchase Agreement” kelimelerinin kısaltmasından oluşur. Geri alım sözleşmesi, geri satın alım sözleşmesi, yeniden satın alım sözleşmesi gibi Türkçe kullanımları mevcuttur fakat halk arasında yaygın kullanımı “repo”dur.

Repo, bankaların yatırımcılara sabit getirili belirli bir menkul kıymeti belirli bir süre sonra önceden belirlenmiş şartlar üzerinden geri alma taahhüdünde bulunarak satma işlemine denir. Menkul kıymeti geri satmak üzere alan taraf da reverse (ters) repo yapmış olur.

Bankalar, yatırımcılar ihtiyaca göre reponun vadesini düzenlemektedirler. Repoya konu olan menkulün vadesi mesela 3 ay da olsa yatırımcı 3 günlük işlem yapmak istediğinde ilgili menkul kıymetin 3 günlük faizinden faydalanabilmektedir.

Repo nasıl yapılır?

Uzun vadeli yatırımı düşünmeyen yatırımcılar, yatırımlarından kısa vadeli faiz geliri elde etmek istediğinde genellikle repo işlemini tercih etmektedirler. Mevduata göre daha esnek olması seçenekısa vaeli yatırımlarla gelir elde etmek Yatırımlarından kısa vadeli olarak bankaya ve ya bir aracı kurumun Uygulamada, menkul kıymetler, müşteriye teslim edilmeyip, TCMB’de bloke hesaplarda ya da İMKB Takas Ve Saklama A.Ş.’de depo edilmektedir. Hazine bonosu veya devlet tahvilinin teslimi yerine, bir makbuz düzenlenir. Müşteri repo vadesi dolduğunda makbuzu edip, tutar kendisine nakden ödenir. Repo işlemi yapılırken vade sonundaki fiyatın saptanması için iki yöntem uygulanabilir:

1. Bugünkü satış fiyatına repo vadesine kadar faizin eklenmesiyle,
2. Günün koşulları dikkate alınarak, repo vadesinde hazine bonosunun fiyatının tahmini yapılarak.

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Repo nedir video

Genel kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Repo İşlemleri Yapılan Bankalar ve Repo Hesapları

Akbank
Akbank Repo Hesabı  ile internet bankacılığı üzerinden 2.000 tl alt limit ile Repo işlemleri yapılabildiği gibi Fon yatırımı ile de Repo ‘dan kazanç elde etmek mümkün. Akbank Repo Faiz Oranları % 3,75 ile % 9,73 arasında değişmektedir.

Abank
Abank Vadesiz Hesap ile Repo işlemleri yapılıyor. İsteyen yatırımcılar Otomatik Repo talimatı verebiliyor. Tüm repo işlemlerinde alt limit 800 TL dir. Abank Repo Faiz Oranları % 4,25 ile % 5,00 arasında değişmektedir.

Yapı ve Kredi Bankası
Yapı Kredi bankası Vadesiz Hesap ile Repo İşlemleri saat 14:00 e kadar yapılabiliyor. İşlem üst limiti olmayıp Repo Faiz Oranları 6,77 ile 7,25 arasında değişmektedir.

Garanti Bankası
Garanti Bankası Vadesi Hesap ile Repo işlemleri yapılmaktadır. Şubelerden yapılacak Repo işlemleri için alt limit 5.000 TL iken Garanti Paramatik, Garanti İnternet Şubesi ve 444 0 333 Alo Garanti’ den yapılacak Repo işlemleri için alt limit 250 TL’dir. Repo Faiz Oranı ise sabit % 4,50 ‘dir. İşlem üst limiti de 5.000.000.00 TL ‘dir.

Fortis Bank
Fortis Bank nezdinde açılacak herhangi bir hesap ile Repo işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.  Aksini talep etmediğiniz sürece hesabınızdaki bakiye her gece otomatik olarak Repo’ya bağlanmaktadır. Günlük Repo İşlemleri için alt limit 100 TL’dir.Repo Faiz Oranları ise %4,25 ile %6,25 arasında değişmektedir.360 güne kadar da vadeli repo işlemleri yapılmaktadır.

İng Bank
İng Bank’da açacağınız bir Vadesiz Mevduat Hesabı ile internet şubesi,telefon bankacılığı veya şubelerden günlük 250 TL al limit ile Repo İşlemlerinizi yapabilirsiniz. İngBank Repo Faiz Oranları ise %6,5 ile %9,0 arasında değişmektedir.

Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası Yatırım Hesabınız ile 45 güne kadar vade seçenekleri ile Şubelerden 5.000 TL, Telefon Şubesi, Bankamatikler, Netmatikler ve İnternet Şubesinden 500 TL alt limit ile repo işlemlerinizi yapabilirsiniz. Repo Faiz Oranları %3,75 ile % 5,25 arasında değişmektedir.

Şeker Bank
Şeker Bank Vadesiz Hesap ile yapacağınız Repo işlemleri için 250 TL alt limit gerekmektedir.  Şeker Bank Repo Faiz Oranları %4,5 ile % 8,4 arasında değişmektedir.

Finans Bank
Finans Bank’ta vadesiz mevduat hesabı ile Repo İŞlemlerinizi Finansbank Şubeleri’nden, Nakit24 ATM’ lerinden ve Mağaza İçi Şubelerimizden, Telefon Bankacılığı’ndan, İnternet Şubesi’nden 09:00 – 16:00 saatleri arasında yapabilirsiniz. Repo Faiz Oranı % 5,31 olan Finans Bank Repo İşlemleri için alt limit 1.000 TL olup üst limit ise 200.000TL’ dir.

TC. Ziraat Bankası
Ziraat Bankası Repo İşlemleri için işlem alt limiti 250TL olup, üst limit bulunmamaktadır. Ayrıca vade sınırlandırması da bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Repo Faiz Oranları  500.000 TL’ ye kadar % 3,50 ile % 4,25 arasında; 500.000 TL üstü işlemlerde ise %3,75 ile %4,50 arasında değişmektedir.

Deniz Bank
Deniz Bank Vadesiz hesap ile 100 TL alt limit Repo İşlemleriniz için yeterlidir. En az 1 en fazla 7 gün vadeyle, hafta içi 09:30 – 14:00 saatleri arasında yapabilirsiniz. Üst limit bulunmayan Repo İşlemlerinde , Repo Faiz Oranları % 2,75 ile % 5,25 arasında değişmektedir.

Halk Bankası
Sabit Getirili Yatırım Hesabı açtırarak internet şubesi, telefon şubesi  ve Halk Bank şubelerinden  saat 10:00-15:30 arasında Repo İŞlemlerinizi  yapabilirsiniz. Halk Bank Repo Faiz Oranları % 6,25 ile % 6,44 arasında değişmektedir.

Repo kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın